Dialoog

Optimale contacten met schoolteam en het STIBO

Ondersteunen

Financieel bijdragen en meehelpen aan activiteiten

Ontmoeten

Samen projecten uitwerken die ouders samenbrengen